Slidesdhow 1 Slideshow 2 Slideshow 3 Slideshow 4

Diploma uitreiking Preventieadviseurs Niveau 2 en Niveau 3

Gisteren, 25 april was het weer zo ver.  Een mooi aantal nieuwe preventieadviseurs niveau 3 en Niveau 2, die aan ons opsleidingsinstituut zijn afgestudeerd, mochten uit handen van de heer Ir. Herman Outtier FOD WASO Dienst Toezicht Welzijn op het Werk, hun diploma in ontvangst nemen.

Bij een lekker ontbijt, een streepje life muziek, en met de CEO's van hun bedrijven eveneens aanwezig, samen met een delegatie van de docenten, de sociale patners en andere genodigden mochten we hen op weg zetten naar een hopelijk succesvolle loopbaan.     Van onze kant een superdikke proficiat !!

Diploma uitreiking Preventieadviseurs Niveau 2 en Niveau 3

 

 

Volgende donderdag 25 april, mogen weer een aantal afgestudeerde preventieadviseurs aan het Descon Training Center hun diploma in ontvangst komen nemen.   We organiseren dit tijdens een ontbijtsessie in het Aldhem Hotel in Grobbendonk waarop, naast zij zelf uiteraard, ook een aantal prominente genodigden zijn.  De CEO's van de bedrijven waarin zij tewerk gesteld zijn, zijn eveneens uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze toch wel belangrijke gebeurtenis.  Een streepje life muziek zal het geheel omkaderen.  Van onze kant : Proficiat aan alle geslaagden !!

Facebook pagina

 

Blijf up to date en volg ons nu ook op facebook

Risicoherkenning voor uitvoerenden

Bij iedere taak,  op elke werkplek kunnen we ongetwijfeld een aantal risico's ontdekken.  Sommige van deze risico's kunnen we bestempelen als klein of aanvaardbaar, andere zijn groter of zelfs onaanvaardbaar.  In het verleden was het enkel de hiërarchische lijn en de preventieadviseur die "op zoek" gingen naar deze risico's.  Is het echter niet veel efficiënter om de man of vrouw op de werkvloer te leren hoe risico's te herkennen?  Zij zijn het immers die in hun dagelijkse bezigheden het meest in contact komen met risico's.

Tillen en manueel verplaatsen van lasten

De cursus tiltechnieken wordt ingericht als "in-companycursus" en wordt dan ook aangepast aan de bedrijfseigen situatie.  Hij bestaat uit een halve dag training welke volledig aansluit bij de noodzaak van het KB van 12 augustus 1993 aangaande de verplichting van de werkgevers over deze materie.

De vorming wordt gegeven door een monitor tiltechnieken en is bedoeld voor éénieder die binnen een bedrijf, hetzij regelmatig of sporadisch, te maken heeft met het tillen en/of verplaatsen van lasten.

Bandenkraan / Rupskraan

Eén van onze activiteiten bestaat uit het opleiden van bandenkraanbestuurders.  Omdat kraanbestuurders deel uitmaken van wat men binnen een bedrijf de "veiligheidsfuncties" noemt, dienen zij wettelijk gezien een vorming te hebben genoten.

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.  Het praktische gedeelte van deze opleiding kan enkel bij u ter plaatse in het bedrijf worden georganiseerd.  De deelnemers die slagen in de theoretische en praktische test verkrijgen een attest. 

Stresscoaching - omgaan met stress en druk

Stress....een modewoord of is er toch wel degelijk iets aan de hand?  Feit is dat er een groot gedeelte van het ziekteverzuim te wijten is aan "stress" en druk. Een gegeven dat belangrijk genoeg is om toch de nodige aandacht aan te besteden. Het onderwerp maakt immers niet voor niets deel uit van de "welzijnswetgeving".

Veilig omgaan met gevaarlijke stoffen en preparaten

Eén van onze opleidingen handelt over het omgaan met gevaarlijke stoffen en preparaten.  Welk bedrijf heeft deze niet, al gaat het maar over de onderhoudsproducten...

Belangrijk is dan ook dat de werknemers leren omgaan met de wettelijke bepalingen, de preventiemaatregelen en de eventuele persoonlijke beschermingsmiddelen welke van toepassing zijn bij het gebruik van de schadelijke stoffen waarmee zij eventueel kunnen in aanraking komen tijdens de uitvoering van hun taak.

Veilig werken met een haakse slijper

Het werken met een haakse slijper is nodig in vele takken van de industrie.  De haakse slijper (of slijpmolen) is dan ook een prachtig stuk gereedschap dat in de handen van een "professional" mooi werk kan leveren.  Te dikwijls echter wordt er nog te weinig aandacht geschonken aan het "veilig" werken met een haakse slijper.

Gezien het hoge toerental en de toepassing van het toestel zijn er nogal wat risico's verbonden aan het werken met een haakse slijper en zijn eventuele ongevallen ook meestal ernstig.

Pagina's