U bent hier

Risicoherkenning voor uitvoerenden

Bij iedere taak,  op elke werkplek kunnen we ongetwijfeld een aantal risico's ontdekken.  Sommige van deze risico's kunnen we bestempelen als klein of aanvaardbaar, andere zijn groter of zelfs onaanvaardbaar.  In het verleden was het enkel de hiërarchische lijn en de preventieadviseur die "op zoek" gingen naar deze risico's.  Is het echter niet veel efficiënter om de man of vrouw op de werkvloer te leren hoe risico's te herkennen?  Zij zijn het immers die in hun dagelijkse bezigheden het meest in contact komen met risico's.

Deze training is dan ook voor deze doelgroep ontwikkeld.  De opleiding beslaat een halve dag en wordt opgesplitst in twee delen: een theoretisch en een praktisch deel.  In het theoretische deel leren de cursisten risico's systematisch te observeren en deze in te schatten.  D.w.z. dat zij een techniek van risico-evaluatie krijgen aangeleerd.  Het belang van rapportering en melding wordt eveneens onderstreept.  In het praktisch gedeelte trekken de cursisten samen met de docent de onderneming in en gaan de theoretische kennis omzetten in de praktijk.  Zodoende kunnen zij onmiddellijk ervaren hoe het in de praktijk werkt.

Voor meer informatie kan u steeds terecht via secretariaat@descon.be of op het nummer 014/84.00.55